FÄRGSCHEMA


  Hem


  Om Oss  Våra Katter

  Planer

  Kattungar

  Tidigare Kullar

  Rasbeskrivning

  Länkar

  Kontakt

  Gästbok

  Blogg

FÄRGER!


Ofta finns det ett intresse att få fram vissa färger

när man parar. Här nedan finns ett schema som

visar hur resultatet kan bli när olika färger "blandas".

Observera att exemplet visar katter som är

heterozygota, t ex bärare av dilutionsanslag.

*

Parningar mellan homozygota katter ger ett betydligt

mer begränsat färgutfall. En homozygot katt

bär t ex inte på dilutionsanlaget. Om två svarta

homozygoter paras blir resultatet endast svarta avkommor.

Mellan två heterozygota kan resultatet bli svart och blått.

*


Först en förklaring till de benämningar som används,

nämligen FiFe's färgnummersystem för katt, EMS.

Benämning

Färg

Benämning

Färg

N

svart

A

blå

B

choklad

C

lila

D

röd

E

creme

F

svartsköldpadd

G

blåsköldpadd

H

chokladsköldpadd

J

lilasköldpadd

P

fawn

O

cinnamon

Hankattungar   (* Bärare av choklad/lilagen)


Hane

n

n*

b

a

a*

c

d

d*

e

e*

Hona
n


na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

n*


na

nabc

nabc

na

nabc

nabc

na

nabc

na

nabc

b


na

nabc

bc

na

nabc

bc

na

nabc

na

nabc

a


na

na

na

a

a

a

na

na

a

a

a*


na

nabc

nabc

a

ac

ac

na

nabc

a

ac

c


na

nabc

bc

a

ac

c

na

nabc

a

ac

d


de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

d*


de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

e


de

de

de

e

e

e

de

de

e

e

e*


de

de

de

e

e

e

de

de

e

e

f


nade

nade

nade

nade

nade

nade

nade

nade

nade

nade

f*


nade

nab

cde

nab

cde

nade

nab

cde

nab

cde

nade

nab

cde

nade

nab

cde

g


nade

nade

nade

ae

ae

ae

nade

nade

ae

ae

g*


nade

nab

cde

nab

cde

ae

ace

ace

nade

nab

cde

ae

ace

h


nade

nab

cde

bcde

nade

nab

cde

bcde

nade

nab

cde

nade

nab

cde

h


nade

nab

cde

bcde

ae

ace

ce

nade

nab

cde

ae

ace

Honkattungar   (* bärare av choklad/lilagen)


hane

n

n*

b

a

a*

c

d

d*

e

e*

hona
n


na

na

na

na

na

na

fg

fg

fg

fg

n*


na

nabc

nabc

na

nabc

nabc

fg

fghj

fg

fghj

b


na

nabc

bc

na

nabc

bc

fg

fghj

fg

fghj

a


na

na

na

a

a

a

fg

fg

g

g

a*


na

nabc

nabc

a

ac

ac

fg

fghj

g

gj

c


na

nabc

bc

a

ac

c

fg

fghj

g

gj

d


fg

fg

fg

fg

fg

fg

de

de

de

de

d*


fg

fghj

fghj

fg

fghj

fghj

de

de

de

de

e


fg

fg

fg

g

g

g

de

de

e

e

e*


fg

fghj

fghj

g

gj

gj

de

de

e

e

f


nafg

nafg

nafg

nafg

nafg

nafg

defg

defg

defg

defg

f*


nafg

nabc

fghj

nabc

fghj

nafg

nabc

fghj

nabc

fghj

defg

defghj

defg

defghj

g


nafg

nafg

nafg

ag

ag

ag

defg

defg

eg

eg

g*


nafg

nabc

fghj

nabc

fghj

ag

acgj

acgj

defg

defghj

eg

egj

h


nafg

nabc

fghj

bchj

nafg

nabc

fghj

bchj

defg

defghj

defg

defghj

j


nafg

nabc

fghj

bchj

ag

acgj

cj

defg

defghj

eg

egj

Infrormationen är hämtad från Brittringen

               LizPaws.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use